Afspraken – Praktijk T. Gerling – Workum
Header afbeelding
Prystershoek 4 8711 HA Workum Tel:0515-541535

Afspraken

Bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur. (met uitzondering van de donderdagmiddag)

We hebben overleg tussen 10.00 en 10.30 uur en overleg en lunchtijd  van 12.00-13.30 uur

Wij zijn telefonisch te bereiken van:

08.00-10.00 uur (voor het maken van afspraken)
11.00-12.30 uur (voor uitslagen)
13.30-16.00 uur

Spoedlijn 0515-541535, u kiest voor optie 1.

Het landelijke spoednummer is 112.

EHBO/eerst hulp

Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Spreekuur

Het spreekuur wordt uitsluitend volgens afspraak gehouden.

Huisartsen: hoofdbehandelaar medische zorg.
Doktersassistenten: afspraken maken, verbandwisselingen, urine controle, hechtingen verwijderen, wrattenbehandeling, uitstrijkjes, injecties, bloeddrukmetingen.
Verpleegkundige:  gedelegeerde medische of chronische zorg o.a. diabetes mellitus, hoge bloeddruk, voedingsadvies, begeleiding bij stoppen met roken Astma/COPD (longfunctietest), ouderenzorg.

Geluidsopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Urineweginfectie/blaasontsteking?

Indien u een urineweginfectie vermoedt, vangt u dan (de middenstroom van)  uw eerste ochtendurine op, welke langer dan 4 uur in de blaas heeft gezeten. U kunt een potje bij ons ophalen. Bewaar uw urine in de koelkast tot u het langs kunt brengen, maar uiterlijk om 10.00 uur.

De assistent controleert uw urine en bespreekt dit later met de arts, waarna u kunt terugbellen over het verdere beleid.

Huisbezoek/ visite

U kunt tussen 08.00 uur een 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog voor u in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en  behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Rekening bij niet verschijnen

Met enige regelmaat komt het voor dat er mensen niet verschijnen op hun afspraak. Waardoor plekken in het spreekuur ontstaan waar we geen gebruik  meer van kunnen maken. Met ingang van juni 2017 zullen we hiervoor die  kosten in rekening  brengen. Ze zijn  afhankelijk van de duur van de afspraak.

Kunt u uw afspraak niet nakomen?  Belt ons dan tijdig  dat u verhinderd bent.

Artsenbezoekers

Wij ontvangen geen  artsenbezoekers